Trung tâm trợ giúp Shopbay

Quản lý khách hàng là quản lý các thông tin về khách hàng: Tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ, đơn hàng. 

Thông qua tính năng quản lý khách hàng, bạn sẽ biết được sức mua và nhu cầu sử dụng của khách hàng tại shop bạn.

TẠO KHÁCH HÀNG

Để tạo khách hàng, trước tiên bạn phải đăng nhập vào hệ thống và truy cập vào menu Khách hàng

 

- Bước 1: Click vào nút Thêm khách hàng mới

- Bước 2: Nhập thông tin vào form vừa hiện lên

- Bước 3: Click nút Lưu

Tên trường

Miêu tả

Ghi chú

Số điện thoại *

Số điện thoại của khách hàng

Là trường bắt buộc nhập

Họ và tên*

Họ và tên của khách hàng

Là trường bắt buộc nhập

Email

Email của khách hàng

 

Địa chỉ

- Thông tin Tỉnh/thành phố, Quận/huyện và địa chỉ cụ thể của khách hàng

 

Ghi chú

Thêm thông tin ghi chú của khách hàng

 

 

SỬA KHÁCH HÀNG

Để sửa khách hàng trước tiên bạn vào Danh sách khách hàng

Sau đó thực hiện các thao tác:

- Bước 1: Click nút Sửa

- Bước 2: Nhập thông tin như lúc tạo

- Bước 3: Click nút Lưu

Tại màn hình chi tiết khách hàng bạn có thể quản lý thông tin từng đơn hàng của khách hàng gồm các thông tin: Mã đơn hàng, trạng thái, số tiền.

Bạn bấm vào từng đơn hàng để xem thông tin chi tiết đơn hàng.

Ngoài ra bạn có thể tạo ghi chú của khách hàng tại form chi tiết.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Tại đây bạn có thể thực hiện tìm kiếm và lọc khách hàng.

- Tìm kiếm theo: Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ

- Lọc theo: Khách hàng mới nhất, cập nhật gần đây, nhiều đơn nhất, chi nhiều tiền nhất, theo tên A-Z