Trung tâm trợ giúp Shopbay

Quản lý đơn hàng là quản lý các thông tin: Sản phẩm, khách hàng, giao hàng và một số thông tin khác cho cửa hàng. 

Đây là một trong những tính năng quan trọng nhất trong việc điều hành doanh nghiệp của bạn.

Sau khi tạo một đơn hàng, thì đơn hàng của bạn sẽ hiển thị ở mục Danh sách đơn hàng.

Dưới đây là các thao tác mà Shopbay sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện tạo một đơn hàng trong hệ thống quản trị cửa hàng.

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

- Bước 2: Từ menu Đơn hàng click vào Danh sách đơn hàng và click nút Thêm đơn hàng mới.

- Bước 3: Thêm sản phẩm vào đơn hàng: Đây là thông tin bắt buộc.

Để thêm sản phẩm vào đơn hàng, có các cách sau:

 • Cách 1: Bạn thực hiện tìm kiếm sản phẩm: Nhập từ khoá tên sản phẩm cần thêm vào ô tìm kiếm. 
 • Cách 2: Click vào nút Tìm kiếm sẽ mở ra danh sách tất cả các sản phẩm. Tại đây bạn có thể tích chọn các sản phẩm cần thêm hoặc nhập từ khoá tên sản phẩm cần thêm tại form này.
 • Cách 3: Click vào link Thêm sản phẩm sẽ link đến trang thêm mới sản phẩm.

Tại form thêm mới sản phẩm, bạn có thể điều chỉnh được số lượng sản phẩm bằng cách nhập vào ô số lượng.

- Bước 4: Thêm khách hàng vào đơn hàng: Đây là thông tin bắt buộc.

Để thêm khách hàng vào đơn hàng. Bạn có 2 cách:

 • Cách 1: Nhập thông tin khách hàng vào ô tìm kiếm: Nhập tên khách hàng hoặc số điện thoại khách hàng
 • Cách 2: Chọn 1 khách hàng ở danh sách sau khi click vào ô tìm kiếm
 • Cách 3: Tạo mới khách hàng bằng cách click nút Thêm khách hàng mới.

Để thêm mới trực tiếp khách hàng tại đây. Bạn thực hiện các bước sau:

 1. Nhập Họ tên: Là trường bắt buộc
 2. Nhập Số điện thoại: Là trường bắt buộc
 3. Nhập Email: ( Nếu có)
 4. Chọn Tỉnh/thành phố: Là trường bắt buộc
 5. Chọn Quận/huyện: Là trường bắt buộc
 6. Chọn Phường/xã: (Nếu có)
 7. Nhập địa chỉ: ( Nếu có)
 8. Click nút Thêm

- Bước 5: Tại ô giảm giá, bạn có thể nhập số tiền hoặc phần trăm giảm giá cho đơn hàng. Số tiền giảm giá không được vượt quá tổng tiền đơn hàng và phần trăm giảm giá không được vượt quá 100%.

- Bước 6: Tại ô phí giao hàng, bạn có thể nhập số tiền cần giao hàng cho đơn hàng. 

- Bước 7: Tại ô ghi chú giao hàng, bạn nhập thông tin cần ghi chú giao hàng để đơn hàng được giao đúng yêu cầu.

- Bước 8: Tại ô ghi chú đơn hàng, bạn nhập thông tin cần ghi chú đơn hàng để bạn cũng như nhân viên chú ý làm đúng yêu cầu.

- Bước 9: Click Lưu để hoàn tất tạo đơn hàng

Cũng tương tự như đơn hàng được khách hàng mua tạo từ website trực tuyến của bạn. Các thông tin đơn hàng cũng được quản lý và hiển thị đúng và đầy đủ tại đây.

Ngoài ra, trong quản lý đơn hàng này bạn có thể thay đổi trạng thái các đơn hàng: Đang xử lý, Chờ xuất hàng, Đang giao hàng, Thành công, Huỷ, Trả.

Lưu ý: Các đơn hàng ở trạng thái: Đang giao hàng, Thành công, Huỷ, Trả không thay đổi được thông tin sản phẩm và thông tin giao hàng. Chỉ thay đổi được thông tin ghi chú giao hàng và ghi chú đơn hàng.