Trung tâm trợ giúp Shopbay

Danh mục sản phẩm là tập hợp những sản phẩm cùng loại. Việc tạo danh mục và đưa sản phẩm vào danh mục giúp khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm được dễ dàng hơn. 

Ví dụ : Đồng hồ, Điện thoại, Áo phông, v.v.

 

Cây danh mục

Cây danh mục là tập hợp những danh mục phân cấp. Trong đó, mỗi danh mục có thể là cha của một danh mục khác, và cũng có thể là con của một danh mục khác.

Ví dụ một cây danh mục

  • Thời trang nam
    • Áo nam
    • Quần nam
  • Thời trang nữ
    • Áo nữ
    • Quần nữ

Việc sắp xếp cây danh mục là việc rất cần thiết và quan trọng. Bạn hãy cố gắng sắp xếp sao cho khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm của bạn nhất. 

* Mẹo : Đừng tạo quá nhiều danh mục cũng như tạo quá nhiều cấp danh mục con. 

 

Tạo danh mục

Để tạo danh mục, đầu tiên bạn cần đăng nhập hệ thống và truy cập menu Sản phẩm > Danh mục. 

 

Bước 1 : Bấm vào nút THÊM DANH MỤC MỚI

Bước 2 : Nhập thông tin vào form vừa hiện lên

Bước 3 : Bấm lưu lại

Tên trường Miêu tả
Hình ảnh Là ảnh đại diện của danh mục, tùy thuộc vào mỗi giao diện, hình ảnh có thể được hiển thị khác nhau
Tên danh mục * Tên của danh mục
Danh mục cha Là danh mục cấp cao hơn của danh mục hiện tại, bỏ qua nếu bạn muốn tạo danh mục cấp cao nhất.
Mô tả Mô tả của danh mục, thường sẽ hiển thị ở phía dưới của danh mục và hiển thị ở thẻ meta description cho các Search Engine
Slug Là một phần đường dẫn của danh mục khi truy cập. Ví dụ : https://shop.shopbay.vn/danh-muc-cua-ban-c1.html
Độ ưu tiên Là mức độ ưu tiên của danh mục, số càng cao thì danh mục càng được đưa lên trên.
Meta title Dành cho SEO
Meta description Dành cho SEO
Trạng thái

Trạng thái cho danh mục : 

* Hiển thị : Danh mục này sẽ hiển thị với người mua hàng

* Ẩn : danh mục sẽ không hiển thị.

 

Sửa danh mục

Để sửa danh mục, bấm vào danh mục đã tạo tại Danh sách danh mục

Sau đó nhập thông tin như khi tạo danh mục và lưu lại.

 

Xóa danh mục

Để xóa danh mục, bấm vào nút xóa    ở phía bên phải danh mục và xác nhận.

Lưu ý : Nếu bạn chỉ muốn tạm ẩn, hãy để trạng thái danh mục về Ẩn thay vì xóa.


Gán danh mục cho sản phẩm

Nếu bạn muốn thêm danh mục cho sản phẩm, vui lòng truy cập Quản lý danh mục sản phẩm.