Trung tâm trợ giúp Shopbay

Sau khi đăng ký một tên miền <ten_mien>.shopbay.vn, bạn có thể thêm tên miền riêng của bạn vào website.

Bước 1 : Đăng nhập vào hệ thống quản lý website.
Bước 2 : Truy cập vào Menu Cài đặt > Tên miền.
Bước 3 : Bấm nút Thêm tên miền.
Bước 4 : Nhập thêm miền hợp lệ và bấm nút Thêm.
Bước 5 : Trỏ tên miền của bạn vào server vào IP : 103.56.157.228

Màn hình cấu hình tên miền

Nếu bạn gặp vấn đề về việc trỏ tên miền và cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của Shopbay để được hỗ trợ thêm.