Trung tâm trợ giúp Shopbay

Để đăng nhập vào hệ thống quản lý cửa hàng hoặc để tạo cửa hàng, bạn cần đăng ký một tài khoản Shopbay. 

Mỗi tài khoản có thể quản lý nhiều cửa hàng và ngược lại, mỗi cửa hàng có thể bị quản lý bởi nhiều tài khoản.

Màn hình đăng ký

Bước 1 : Truy cập : https://shopbay.vn/register
Bước 2 : Nhập thông tin của bạn vào form đăng ký.
Bước 3 : Bấm "Đăng ký"

* Vui lòng nhập thông tin thật để chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu có vấn đề phát sinh cũng như giúp bạn khôi phục mật khẩu.

Màn hình sẽ chuyển sang màn hình Chọn tên miền nếu bạn đã đăng ký thành công.
Nếu bạn muốn tạo cửa hàng, vui lòng làm các bước sau, nếu không vui lòng bỏ qua.

Màn hình chọn tên miền

Bước 4 : Nhập tên miền của bạn (chỉ số và chữ, viết thường).
Bước 5 : Bấm chọn.

Nếu màn hình chuyển sang màn hình chào mừng, bạn đã tạo thành công một cửa hàng với tên miền : <ten_mien_cua_ban>.shopbay.vn.

Lưu ý : Đây là tên miền shopbay của bạn, không phải là tên miền thật của bạn. Bạn có thể thêm tên miền .com, .net, .vn của bạn sau khi tạo cửa hàng.
 

Màn hình chào mừng của Shopbay
 Màn hình chào mừng quản trị cửa hàng Shopbay.