Trung tâm trợ giúp Shopbay

Chèn code là tính năng chèn một đoạn html vào website của bạn. 

Với việc chèn các đoạn code giúp bạn theo dõi lượt truy cập website, đoạn mã nguồn giúp xác minh chủ sở hữu Website/Blog.

Bạn muốn chèn mã code google a

Bạn muốn chèn mã google analytics, webmaster tool, facebook, chatbox, … Tính năng Chèn code sẽ giúp bạn làm được điều này.

Các thao tác giúp bạn chèn code dễ dàng:

- Bước 1 : Đăng nhập vào hệ thống

- Bước 2 : Chọn cấu hình

- Bước 3 : Chọn thêm mã nguồn

- Bước 4 : Nhập mã bạn muốn chèn

Trong đó, mã ngay sau thẻ <head> là …, mã ngay trước thẻ </head> là, ……

- Bước 5 : Click Lưu thay đổi