Trung tâm trợ giúp Shopbay

Cấu hình slide là một tính năng thêm ảnh banner và chèn link liên kết vào trang chủ 

của bạn. 

Bạn muốn thêm các ảnh banner cho trang chủ nhằm giúp cửa hàng bạn thu hút người truy cập và nâng cao doanh số. 

Các thao tác dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình slide dễ dàng:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

- Bước 2: Click Cài đặt và chọn  Slide

- Bước 3: Trên trang cài đặt slide trang chủ, Click nút Thêm mới sau đó nhập đầy đủ các thông tin: Hình ảnh, Liên kết, Kích thước slide, Sắp xếp.

  • Hình ảnh: Chọn hình ảnh banner hiển thị trên trang chủ
  • Kích thước slide: Bạn nên dùng kích thước 1920x600
  • Liên kết: Chèn link liên kết để khi click vào ảnh sẽ dẫn đến link bạn muốn hiển thị.
  • Sắp xếp: Nhấn giữ banner và kéo lên xuống cần sắp xếp hiển thị thứ tự slide lên trang chủ của bạn.

- Bước 4: Click Lưu thay đổi để hoàn tất cài đặt slide.