Trung tâm trợ giúp Shopbay

Cấu hình menu là một tập hợp các thông tin ở trang nội dung sản phẩm, bài viết thành một cây menu.

Thiết lập menu nhằm giúp khách hàng nắm bắt tóm tắt các thông tin chính trong website của bạn.

Bạn có thể sử dụng menu mặc định của Shopbay cài đặt sẵn, hoặc tự thiết lập menu cho shop của mình.

Các thao tác giúp bạn thiết lập menu dễ dàng:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

- Bước 2: Click Cài đặt và chọn Menu

- Bước 3: Thiết lập menu:
Có 2 tùy chọn cho bạn

  Tùy chọn 1: Sử dụng menu mặc định của Shopbay

          1. Tích vào nút chấm tròn sử dụng menu mặc định của Shopbay

          2. Click Lưu menu để hoàn tất

     Tùy chọn 2: Tự thiết lập menu theo mong muốn của bạn.

          1. Tích vào nút chấm tròn tự tùy chỉnh

          2. Tích chọn các menu cần hiển thị hoặc click chọn toàn bộ nếu bạn muốn tất cả danh mục hiển thị trên website. Bạn có thể tìm kiếm nhanh danh mục bằng cách nhập tên danh mục vào ô tìm kiếm.

          3. Click Lưu để hoàn tất thiết lập menu.

Bạn có thể thiết lập các cấp menu bằng cách nhấn giữ và kéo thả chuột.

Ngoài ra bạn có thể tự tạo danh mục vào menu bằng cách thêm liên kết nhãn điều hướng và link url.

Bạn có thể làm rỗng menu bằng cách click nút Làm rỗng để xóa menu đã thiết lập.