Trung tâm trợ giúp Shopbay

Quản lý bộ lọc là quản lý các thông tin bộ lọc sản phẩm gồm: Tên bộ lọc, Tên hiển thị lên website, Danh mục áp dụng và  Nội dung bộ lọc. 

Nhằm giúp cho bạn cũng như khách hàng của bạn quản lý và tìm kiếm các sản phẩm dễ dàng thì tính năng quản lý bộ lọc sẽ giúp bạn xử lý tốt vấn đề này.

Dưới đây, Shopbay sẽ hướng dẫn bạn Tạo/cập nhật bộ lọc dễ dàng theo các thao tác sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

- Bước 2: Sau khi chọn menu Sản phẩm -> Chọn menu Bộ lọc sản phẩm.

- Bước 3: Click nút Thêm bộ lọc mới

- Bước 4: Trên form Thêm bộ lọc mới, nhập đầy đủ các thông tin: Tên bộ lọc, Tên hiển thị lên website, Nội dung lọc, Danh mục sản phẩm áp dụng.

  • Tên bộ lọc: Là thông tin bắt buộc nhập. Bạn nên nhập Tên bộ lọc ngắn gọn. Tên hiển thị lên web: Là thông tin bắt buộc nhập. Nó sẽ lấy theo tên bộ lọc đã nhập hoặc có thể tự nhập theo thông tin mà bạn muốn nhập.
  • Nội dung lọc: Là thông tin bắt buộc nhập. Các nội dung bộ lọc được cách nhau bởi dấu phẩy hoặc nhấn phím Enter. Ví dụ: Màu sắc có 3 nội dung: Xanh, đỏ , vàng.
  • Danh mục sản phẩm áp dụng: Là thông tin bắt buộc. Chọn danh mục sản phẩm áp dụng. Bạn có các cách chọn danh mục áp dụng:
  1. Click nút áp dụng cho tất cả danh mục.
  2. Chọn các danh mục cần áp dụng trên danh sách
  3. Nhập tên danh mục vào ô tìm kiếm.

- Bước 5: Click Lưu để hoàn tất tạo/cập nhật bộ lọc