Trung tâm trợ giúp Shopbay

Trang bài viết là trang nội dung khuyến khích bạn tạo để đăng tải lên website nhằm tăng thêm lượt truy cập vào website từ đó tăng cơ hội bán hàng cho cửa hàng của bạn. 

Thông qua những bài viết hay, chuẩn SEO để xây dựng cho cửa hàng bạn nhằm tăng mức độ tương tác của khách hàng và phát triển doanh nghiệp của bạn tăng trưởng cao hơn.

Tạo bài viết là việc bạn nhập các thông tin về tiêu đề, mô tả, nội dung, hình ảnh, danh mục cho bài viết để hiển thị trên cửa hàng trực tuyến của bạn.

Dưới đây là các thao tác, Shopbay giúp bạn tạo mới/cập nhật bài viết một cách dễ dàng:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

- Bước 2: Click Bài viết -> Chọn Tạo bài viết hoặc bạn có thể click vào Danh sách bài viết và click nút Thêm bài viết mới.

- Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin: Tiêu đề, mô tả, nội dung, hình ảnh, danh mục, cài đặt trạng thái.

  • Tiêu đề: Là trường bắt buộc, nên nhập ngắn gọn
  • Mô tả ngắn: Nên nhập ngắn gọn chứa thông tin chính về bài viết
  • Nội dung: Bạn nhập nội dung của bài viết, có thể chèn thêm hình ảnh vào nội dung
  • Hình ảnh: Thêm ảnh đại diện cho bài viết -> Click nút Chọn ảnh

  • Danh mục: Là trường bắt buộc. Tại đây bạn có thể tìm kiếm danh mục đã tạo. Danh sách danh mục đã tạo sẽ hiển thị ở menu thả xuống. Hoặc bạn có thể tạo trực tiếp danh mục bằng cách: Nhập tên danh mục và click Tạo danh mục. Danh mục vừa nhập sẽ fill luôn vào ô. 

  • Cài đặt trạng thái: Hiển thị/ Ẩn cho bài viết
  • Hiển thị: Bài viết được hiển thị trên website cửa hàng của bạn
  • Ẩn: Chọn trạng thái ẩn trong trường hợp bạn không muốn hiển thị bài viết trên website.

- Bước 4: Click Lưu để hoàn tất việc thêm mới bài viết.

 Ngoài ra, bạn có thể Xóa 1 hoặc nhiều bài viết khỏi danh sách:

  • Để xóa 1 bài viết: Bạn click vào icon thùng rác trên từng bài viết.
  • Để xóa nhiều bài viết: Bạn click vào từng ô trước ảnh bài viết -> chọn nút Xóa