Trung tâm trợ giúp Shopbay

Nếu bạn đã có tài khoản cũng như đã có website. Hãy làm theo các bước sau để truy cập.

Bước 1 : Truy cập : https://shopbay.vn/login
Bước 2 : Điền email & mật khẩu của bạn
Bước 3 : Bấm nút Đăng nhập

Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng chọn Quên mật khẩu tại bên dưới màn hình đăng nhập. Nhập thông tin và làm theo hướng dẫn để lấy lại mật khẩu.

Danh sách website / cửa hàng của bạn.

Chọn website bạn muốn quản trị bằng cách click vào website bạn muốn quản lý. Tại đây màn hình quản trị của website đó sẽ hiển thị lên. 

Màn hình quản trị

Tại đây bạn có thể quản lý website của mình. Nếu muốn quay lại danh sách Cửa hàng của bạn, bấm vào tên bạn tại góc trên bên phải và chọn Cửa hàng của bạn.  Nếu muốn đăng xuất, hãy chọn Đăng xuất.