Trung tâm trợ giúp Shopbay

Bước 1 : Đăng nhập vào hệ thống.
Bước 2 : Truy cập Menu Cài đặt -> Giao diện.
Bước 3 : Chọn giao diện cho website của bạn.

Màn hình cấu hình giao diện