Trung tâm trợ giúp Shopbay

Cấu hình chi phí vận chuyển là tính năng cài đặt phí vận chuyển ở các khu vực trong nước. Giúp bạn quản lý việc giao hàng dễ dàng hơn.

Để cấu hình phí vận chuyển, bạn cần xác định được khu vực mà bạn có thể giao hàng đến. 

Dưới đây là các thao tác giúp bạn dễ dàng thực hiện:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

- Bước 2: Click Cài đặt và chọn Phí vận chuyển

- Bước 3: Click nút Thêm khu vực

- Bước 4: Trên form Thêm khu vực, chọn tên khu vực.

Tại đây, bạn chọn tên khu vực bằng cách chọn 1 tỉnh/thành phố ở danh sách khu vực hoặc nhập tên tỉnh/thành phố vào ô chọn một từ khóa.

- Bước 5: Thêm phí vận chuyển theo giá trị đơn hàng. Nhập giá trị tối thiểu và giá trị tối đa cho đơn hàng, sau đó nhập giá trị phí vận chuyển.

  • Click vào nút Thêm phí vận chuyển, bạn sẽ cấu hình nhiều phí vận chuyển theo từng giá trị đơn hàng

Ví dụ: Đơn hàng từ 100.000 đ đến 500.000 đ sẽ có phí vận chuyển là 40.000 đ.

Đơn hàng từ 600.000 đ đến 1.000.000 đ sẽ có phí vận chuyển là 30.000 đ

Lưu ý: Bạn nhập giá trị đơn hàng từ 500.000 đ đến 1.000.000 đ có phí 40.000 đ và đơn từ 1.000.000 đ đến 2.000.000 đ có phí 30.000 đ. Nếu bạn có đơn hàng đúng 1.000.000 đ thì phí giao hàng ở khu vực đó là 40.000đ. Phí giao hàng của bạn sẽ lấy giá trị thứ nhất.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt Phí vận chuyển cộng thêm ở phần thêm sản phẩm.

- Bước 6: Click Thêm để hoàn tất tạo phí vận chuyển cho khu vực.